DARMOWA DOSTAWA OD 150 PLN.

Polityka prywatności sklepu AkwareLove Historie

Witaj!
Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego sklepu ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszej stronie internetowej. W niniejszej polityce wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują. Znajdziesz tu również zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej 
https://akwarelovehistorie.pl,
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: poczta@akwarelovehistorie.pl


Skrócona wersja – najważniejsze informacje
Przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Składając zamówienia w naszym sklepie internetowym, zakładając konto użytkownika, edytując swój profil, kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

 • Wyświetlamy na stronach treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

 • Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.


Administratorem danych jest:

Justyna Łojek-Tomczak prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o nr NIP 5211625076, REGON 521335266, adres prowadzenia działalności 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 114 F/19,

Wszelkie wyjaśnienia w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz uzyskać kontaktując się

– listownie na adres: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 114 F/19.

– mailowo na adres: poczta@akwarelovehistorie.pl


Jakie dane przetwarzamy

 1. W celu rejestracji Twojego konta w sklepie internetowym: imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta w sklepie, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu sklepu.

 2. W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem w sklepie internetowym: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury).

 3. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży zarejestrowanych w sklepie internetowym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w sklepie internetowym.

 4. W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji (tzw. zakupy jako gość) w sklepie internetowym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu (pkt 3 i 4 powyżej) jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu. W przypadku wystawienia faktury ponadto podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury

 1. W celu powiadomienia o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów: adres e-mail.

 2. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.

 3. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 4. W celu odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu lub złożenia reklamacji dotyczącej zakupionych produktów – dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.


Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.

Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • istnienia Twojego konta w sklepie internetowym,

 • wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy,

 • bezpośredniego promowania własnych produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu,

 • Twojego oczekiwania na powiadomienie o dostępności produktu – nie dłużej niż 6 miesięcy od złożenia prośby,

 • działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym


Odbiorcami danych osobowych mogą być więc:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

 • banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,

 • podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,

 • biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,

 • kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,

 • operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.

Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,

 • zapamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,

 • zapamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,

 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

 • umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych,

 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

 • korzystać z narzędzi analitycznych.Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.Cookies własne
Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,

 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,

 • pamiętanie twojego zalogowania,

 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.Cookies podmiotów trzecich
Nasz sklep, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Funkcje społecznościowe
Posiadamy profile w serwisach społecznościowych: Facebook oraz Instagram, na których publikujemy wiadomości dotyczące produktów naszych produktów. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują Twoje zachowania za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z naszymi profilami. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Odwiedzając nasze profile mamy dostęp do ogólnych statystyk w zakresie informacji dotyczących Twoich zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region), generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych. Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie społecznościowym, mamy dostęp do Twoich informacji ustawionych jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Korzystamy z oferowanych przez serwisy społecznościowe usług mających na celu promocję towarów i usług, w tym w szczególności poprzez segmentację użytkowników oraz działania, które pozwalają nam na trafne dopasowanie dla Ciebie oferty naszych produktów (zgodnie z zasadami wynikających z regulaminów tych serwisów).


Analiza i statystyka
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzane podstrony itp. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.


Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.Shopping cart

0

No products in the cart.